1- işbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. Alıcı, Can Beşer/BukalemunStore’dan hizmet- ürün alan kişi olup, satıcı da Can Beşer/BukalemunStore’dur.

2- İşbu sözleşmeyi kabul etmekle alıcı, sözleşme konusu tercih ettiği siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, kargo ücreti ve doğacak ek masrafları ödemekle yükümlüdür. Alıcı bu hususlarda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

3- İşbu sözleşme, alıcının satıcıya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak yasal mevzuat gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler.      

4- Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatlarıdır. İlan edilen fiyatlar ve varsa kampanyalar güncelleme yapılıp değiştirilene kadar geçerlidir. 

5- Sitede bulunan her ürünün satış bedeli tüm vergiler dahil şekilde yine sitede gösterilmiştir. 

6- Sözleşme konusu ürün, 7 günlük süreyi aşmamak kaydıyla, (kargo firmasına bağlı gecikmeler hariç) alıcının veya alıcı tarafından bildirilen adresteki kişi veya kuruluşlara teslim edilir.

7- Alıcı, sözleşme konusu malı,ürünü teslim almadan önce muayene edecek, ezik, kırık, ambalajı yırtılmış, hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız, sağlam olduğu kabul edilir. 

8- Cayma Hakkı: Sitedeki tüm ürünler kişiye özel sipariş yöntemi le hazırlandığından alıcı kişinin ürünü iade hakkı yoktur. 

9- Kapıda ödeme halinde alıcı ürünü teslim aldığında veya geçerli/haklı bir neden olmaksızın ürünü teslim almadığında satıcıya ürünün bedelini (masraflar dahil) ödemekle yükümlüdür. Ödeme yapılmaması durumunda satıcı tarafından yasal yollara başvurma hakkı olduğu ihtar olunur.  

10- Cayma hakkı ve burada düzenlenmeyen hususlar için 6502 sayılı yasa ve ilgili mevzuatın genel hükümleri tatbik edilir. 

11- İhtilaf halinde Düzce Mahkemeleri ve Düzce İcra Müdürlükleri yetkilidir. 

12- Alıcı site üzerinden verdiği sipariş ile birlikte işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.